หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 543
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 544
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 418
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 434
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 435
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
02.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
26.11.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1047
26.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 425
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408
18.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 410
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 จานดาวเทียม 2 จุด
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 ซื้อ TV
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จัดดอกไม้
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 ซื้อพัสดุ
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จ้างเหมาบริการ
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

11/12/62 เหมาพัดลม
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 พานพุ่มดอกไม้สด
02.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมตักหน้าขุดหลัง ตค 559
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0065
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 รถราชการ กน 7096
26.11.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/11/62 โครงการอบรมดูงาน
26.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ
25.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมรถ กฉ ๓๒๙๗
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 วัสดุ สนง. สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 งานบ้านงานครัว สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กย 7344
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กว 1055
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 พวงมาลาดอกไม้สด ร. 6
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 เช่าพัดลมไอเย็น
18.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/62 ซื้อธงอาเซียน

แสดง 101 ถึง 120 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง