หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
18.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
18.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลต้อนรับพร้อมติดตั้งการประชุม CACJ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุม ALA ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
15.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรโข่ง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269
13.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง 219
13.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบรกเกอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
08.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องรองปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218
08.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีพร้อมศิลปิน จำนวน ๒ คืน (กิจกรรมจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย Food Sefety ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงานและคณะทำงาน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการ กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงกลองยาว โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 216
26.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ
25.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมรถ กฉ ๓๒๙๗
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 วัสดุ สนง. สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 งานบ้านงานครัว สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กย 7344
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กว 1055
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 พวงมาลาดอกไม้สด ร. 6
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 เช่าพัดลมไอเย็น
18.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/62 ซื้อธงอาเซียน
18.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลต้อนรับพร้อมติดตั้งการประชุม CACJ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุม ALA ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/62 จ้างไวนิลอาเซียน
15.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรโข่ง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 ซื้อโทรโข่ง กองการศึกษา
13.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง

15/11/62 พานพุ่มดอกไม้สด
13.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบรกเกอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
08.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องรองปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 จ้างซ่อมหลังคา-ฝ้าเพดาน รองปลัด
08.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 แอร์ 420-58-0061
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีพร้อมศิลปิน จำนวน ๒ คืน (กิจกรรมจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย Food Sefety ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 เหมาดนตรีพร้อมศิลปิน
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงานและคณะทำงาน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 เหมาทำอาหาร
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการ กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 ซ่อมรถ กน 7096 ภูเก็ต
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงกลองยาว โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/11/62 จ้างกลองยาว
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

06/11/62 เช่าเต้นท์

แสดง 101 ถึง 120 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
22.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
18.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
18.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลต้อนรับพร้อมติดตั้งการประชุม CACJ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุม ALA ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
15.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรโข่ง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269
13.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง 219
13.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบรกเกอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
08.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องรองปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218
08.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีพร้อมศิลปิน จำนวน ๒ คืน (กิจกรรมจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย Food Sefety ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงานและคณะทำงาน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการ กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
06.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงกลองยาว โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 216
26.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ
25.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมรถ กฉ ๓๒๙๗
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 วัสดุ สนง. สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/62 งานบ้านงานครัว สป
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กย 7344
22.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถราชการหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/62 ซ่อมรถ กว 1055
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 พวงมาลาดอกไม้สด ร. 6
20.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/62 เช่าพัดลมไอเย็น
18.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงของประเทศอาเซียนและธงอาเซียน) ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/62 ซื้อธงอาเซียน
18.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลต้อนรับพร้อมติดตั้งการประชุม CACJ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุม ALA ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/62 จ้างไวนิลอาเซียน
15.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรโข่ง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 ซื้อโทรโข่ง กองการศึกษา
13.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง

15/11/62 พานพุ่มดอกไม้สด
13.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบรกเกอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
08.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องรองปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 จ้างซ่อมหลังคา-ฝ้าเพดาน รองปลัด
08.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/11/62 แอร์ 420-58-0061
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีพร้อมศิลปิน จำนวน ๒ คืน (กิจกรรมจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย Food Sefety ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 เหมาดนตรีพร้อมศิลปิน
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงานและคณะทำงาน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 เหมาทำอาหาร
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการ กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 ซ่อมรถ กน 7096 ภูเก็ต
06.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงกลองยาว โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/11/62 จ้างกลองยาว
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

06/11/62 เช่าเต้นท์

แสดง 101 ถึง 120 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง