หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 248
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 257
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 250
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 240
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 392
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ 406
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 886
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 427
15.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 442
11.10.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437
10.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 418
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 427
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) 419
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิ.ถ62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒

09/06/63 รายงานผลจัดจ้างปี 2562
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างทำความสะอาดงานแถลงข่าว
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อน้ำ 350 มล.
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างพัสดุจิตอาสา
15.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อสายแลน 10 เส้น
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างบรรจุผงเคมี 4 รายการ
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อพวงมาลา
11.10.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถตรวจการณ์ กว 1055
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ
10.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกขยะ 81-0464
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 ซื้อผ้าเย็น +เกลือแร่
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 รักษาความปลอดภัย
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 น้ำดื่ม
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถฉุกเฉิน นข-8249
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป)

15/10/62 ซ่อมรถขยะ 81-0465

แสดง 161 ถึง 180 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง