หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมดูแลและรื้อถอนตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 224
18.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและท่อลอดเหลี่ยม ซอบรอบขุมน้ำหลังประปาเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๕ เมตร และรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 341
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 348
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 239
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
02.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
26.11.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 454
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมดูแลและรื้อถอนตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 เช่าบริการ (โครงการอุบัติเหตุ)
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 เช่าเต็นท์
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

19/12/62 ป้ายไวนิล
18.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและท่อลอดเหลี่ยม ซอบรอบขุมน้ำหลังประปาเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/12/62 ซ่อมถนน+ท่อลอด
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ชั้นวางของ
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 วัสดุคอม กองคลัง 3 รายการ
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ซ่อมเครื่อง 416-47-0005
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๕ เมตร และรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ซื้อรางปลั๊กไฟ
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 ซื้อวัสดุคอม
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 จานดาวเทียม 2 จุด
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 ซื้อ TV
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จัดดอกไม้
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 ซื้อพัสดุ
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จ้างเหมาบริการ
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

11/12/62 เหมาพัดลม
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 พานพุ่มดอกไม้สด
02.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมตักหน้าขุดหลัง ตค 559
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0065
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 รถราชการ กน 7096
26.11.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/11/62 โครงการอบรมดูงาน

แสดง 81 ถึง 100 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมดูแลและรื้อถอนตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 224
18.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและท่อลอดเหลี่ยม ซอบรอบขุมน้ำหลังประปาเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
16.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๕ เมตร และรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 341
12.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 348
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 239
03.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
02.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251
29.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
26.11.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 454
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมดูแลและรื้อถอนตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 เช่าบริการ (โครงการอุบัติเหตุ)
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 เช่าเต็นท์
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

19/12/62 ป้ายไวนิล
18.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและท่อลอดเหลี่ยม ซอบรอบขุมน้ำหลังประปาเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/12/62 ซ่อมถนน+ท่อลอด
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ชั้นวางของ
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 วัสดุคอม กองคลัง 3 รายการ
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ซ่อมเครื่อง 416-47-0005
16.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๕ เมตร และรางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/62 ซื้อรางปลั๊กไฟ
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 ซื้อวัสดุคอม
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานดาวเทียมรับสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 จานดาวเทียม 2 จุด
12.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ smart TV จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๔ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/62 ซื้อ TV
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จัดดอกไม้
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 ซื้อพัสดุ
09.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างพัสดุตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/12/62 จ้างเหมาบริการ
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าพัดลมไอเย็น,พัดลมไอน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

11/12/62 เหมาพัดลม
03.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 พานพุ่มดอกไม้สด
02.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/62 ซ่อมตักหน้าขุดหลัง ตค 559
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๕) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0065
29.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/62 รถราชการ กน 7096
26.11.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/11/62 โครงการอบรมดูงาน

แสดง 81 ถึง 100 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง