แสดง 1 ถึง 20 จาก 197 (10 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.02.2567 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6
09.02.2567 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 3
08.02.2567 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 3
08.01.2567 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 46
08.01.2567 Announcement Regarding the of not accepting gifts (No Gift Policy) Year ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 61
08.01.2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 64
26.12.2566 ประกาศ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 38
19.12.2566 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลศรีสุนทร 338
19.12.2566 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 62
19.12.2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 57
19.12.2566 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 330
07.12.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ 48
03.11.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 47
05.10.2566 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 64
05.10.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 52
03.10.2566 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) 107
28.09.2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 38
16.09.2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 33
05.09.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๖ 85
03.08.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 90
27.02.2567

ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

Announcement Regarding the of not accepting gifts (No Gift Policy) Year ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.12.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.11.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.10.2566

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2566

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.09.2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.09.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 197 (10 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง