แสดง 1 ถึง 20 จาก 205 (11 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.04.2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) 118
01.04.2567 ประกาศแผนการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 98
28.03.2567 ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 91
06.03.2567 สรุปผลการมีส่วนร่วมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ในการขับเคลื่อนชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 93
05.03.2567 สรุปผลการดำเนินการโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกและหน่วยราชการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 135
27.02.2567 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 98
09.02.2567 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 99
08.02.2567 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 96
08.01.2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 166
08.01.2567 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 163
26.12.2566 ประกาศ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 144
19.12.2566 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลศรีสุนทร 461
19.12.2566 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 163
19.12.2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 149
19.12.2566 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 449
07.12.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ 135
03.11.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 132
27.10.2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 65
10.10.2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 63
10.10.2566 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 61
09.04.2567

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศแผนการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.03.2567

สรุปผลการมีส่วนร่วมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ในการขับเคลื่อนชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.03.2567

สรุปผลการดำเนินการโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกและหน่วยราชการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.02.2567

ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.12.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.11.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.10.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.10.2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.10.2566

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 205 (11 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง