หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.01.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 284
03.12.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 211
02.11.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 131
27.10.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 133
26.10.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 313
16.09.2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 291
08.09.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 255
13.08.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 96
13.07.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 89
18.06.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 238
08.05.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 224
29.04.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 240
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 570
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 615
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 95
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 109
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 535
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 542
27.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365
27.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
12.01.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

12/01/64 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
03.12.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

04/12/63 ประกาศตามพระราชบัญญัติ
02.11.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดอนตุลาคม 63
27.10.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

21/10/63 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 63
26.10.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

26/10/2563 สรุปผล สขร.1
16.09.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

16/9/63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08.09.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 จัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหา
13.08.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

137/64 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
13.07.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

137/64 สรุปผลจัดซื้อัจดจ้างเดือนมิถุนายน 63
18.06.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

22/06/63 สขร. พฤษภาคม
08.05.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

22/06/63 สขร.เมษายน
29.04.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

30/04/63ิ ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีค. 63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างก.พ.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างม.ค.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างพ.ย.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.63
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ป้ายโควิด
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ซ่อมจักรยานยนต์ กลย 384
27.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/3/63 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง
27.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/3/63 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนง. ของศึกษษ 3 รายการ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.01.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 284
03.12.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 211
02.11.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 131
27.10.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 133
26.10.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 313
16.09.2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 291
08.09.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 255
13.08.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 96
13.07.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 89
18.06.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 238
08.05.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 224
29.04.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 240
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 570
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 615
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 95
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 109
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 535
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 542
27.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365
27.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
12.01.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

12/01/64 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
03.12.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

04/12/63 ประกาศตามพระราชบัญญัติ
02.11.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดอนตุลาคม 63
27.10.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

21/10/63 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 63
26.10.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

26/10/2563 สรุปผล สขร.1
16.09.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

16/9/63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08.09.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 จัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหา
13.08.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

137/64 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
13.07.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

137/64 สรุปผลจัดซื้อัจดจ้างเดือนมิถุนายน 63
18.06.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

22/06/63 สขร. พฤษภาคม
08.05.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

22/06/63 สขร.เมษายน
29.04.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

30/04/63ิ ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีค. 63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างก.พ.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างม.ค.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างพ.ย.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.63
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ป้ายโควิด
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ซ่อมจักรยานยนต์ กลย 384
27.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/3/63 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง
27.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/3/63 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนง. ของศึกษษ 3 รายการ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง