แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 (1 หน้า)

29.08.2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

30/08/62 ประมูลพัสดุชำรุด
05.10.2560

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

9/10/60 เผยแพร่แผน
13.10.2559

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด 2)

13/10/59 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13.10.2559

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด 1)

13.10.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด 5)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด 5)

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง