หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘ 449
23.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ 413
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3 842
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5 90
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4 97
29.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน 93
18.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1) 89
15.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2 91
05.07.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559) 412
30.05.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ 91
23.05.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1 384
08.04.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ 363
05.04.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 (มกราคม- มีนาคม 2559) 131
05.04.2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 94
10.03.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2) 375
06.01.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไตรมาส 1 431
19.11.2558 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างถนนคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2 98
27.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘

27/9/59 ผู้ชนะโครการปรับปรุงผิวจราจร ถนน บ้านลิพอนใต้-คลองบางสาด
23.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗

23/9/59 ผู้ชนะสอบราคาการก่อสร้างถนนพร้อมคู ซ.บางเหนียวดำ ม.7
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3

17/9/59 ก่อสร้างทางลาดขึ้นลง บ้านท่าเรือ ม.3
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5

2/8/59 ผู้ชนะก่อสร้างวางท่อคสล.ซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4

2/8/59ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดซ.โต๊ะหมีด
29.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน

29/2/59ผู้ชนะการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน
18.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1)

18/7/59 ผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล. คสล.ซอยบ่อแร่ ซ.1
15.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2

15/7/59 ปรับปรุงคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยทุ่งจีน
05.07.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส3
30.05.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ

10/5/59 ผู้ชนะก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้า ท่าเรือ ม.3
23.05.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1

23/5/59 ผู้ชนะเรื่องสอบราคาจ้าง คก.ติดตั้งซุ้มประตูเมืองสะพานลอย
08.04.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ

8/4/59 ผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าละออ ม.1
05.04.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 (มกราคม- มีนาคม 2559)

21/6/60 รายงานไตรมาส2
05.04.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-มีนาคม 59
10.03.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2)

10/3/59 ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซ.หัวหารสายใน ช่วงที่ 2
06.01.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไตรมาส 1

21/6/60 รายงานไตรมาส 1
19.11.2558

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างถนนคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2

19/11/58ผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.ซ.นพตาแก้ว3 ช่วงที่ 2

แสดง 581 ถึง 597 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘ 449
23.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ 413
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3 842
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5 90
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4 97
29.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน 93
18.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1) 89
15.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2 91
05.07.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559) 412
30.05.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ 91
23.05.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1 384
08.04.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ 363
05.04.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 (มกราคม- มีนาคม 2559) 131
05.04.2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 94
10.03.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2) 375
06.01.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไตรมาส 1 431
19.11.2558 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างถนนคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2 98
27.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘

27/9/59 ผู้ชนะโครการปรับปรุงผิวจราจร ถนน บ้านลิพอนใต้-คลองบางสาด
23.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗

23/9/59 ผู้ชนะสอบราคาการก่อสร้างถนนพร้อมคู ซ.บางเหนียวดำ ม.7
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3

17/9/59 ก่อสร้างทางลาดขึ้นลง บ้านท่าเรือ ม.3
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5

2/8/59 ผู้ชนะก่อสร้างวางท่อคสล.ซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4

2/8/59ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดซ.โต๊ะหมีด
29.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน

29/2/59ผู้ชนะการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน
18.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1)

18/7/59 ผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล. คสล.ซอยบ่อแร่ ซ.1
15.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2

15/7/59 ปรับปรุงคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยทุ่งจีน
05.07.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส3
30.05.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ

10/5/59 ผู้ชนะก่อสร้างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ้า ท่าเรือ ม.3
23.05.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1

23/5/59 ผู้ชนะเรื่องสอบราคาจ้าง คก.ติดตั้งซุ้มประตูเมืองสะพานลอย
08.04.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ

8/4/59 ผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าละออ ม.1
05.04.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 (มกราคม- มีนาคม 2559)

21/6/60 รายงานไตรมาส2
05.04.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-มีนาคม 59
10.03.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2)

10/3/59 ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซ.หัวหารสายใน ช่วงที่ 2
06.01.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไตรมาส 1

21/6/60 รายงานไตรมาส 1
19.11.2558

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรก่อสร้างถนนคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2

19/11/58ผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.ซ.นพตาแก้ว3 ช่วงที่ 2

แสดง 581 ถึง 597 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง