หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
11.04.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 279
03.04.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐) 275
13.03.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 295
10.02.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 313
31.01.2560 ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน 1062
09.01.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 280
04.01.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙) 274
12.12.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 305
07.11.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 301
11.10.2559 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559) 290
06.10.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559) 659
27.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘ 745
23.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ 649
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3 1131
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5 275
02.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4 275
29.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน 280
18.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1) 274
15.07.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2 271
05.07.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559) 679
11.04.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 60
03.04.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน มค.-มีค 60
13.03.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 60
10.02.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 60
31.01.2560

ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

1/2/2560 ผลการประมูล
09.01.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 59
04.01.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ตค.-ธค. 59
12.12.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 59
07.11.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 59
11.10.2559

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559)

9/10/59 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อรอบเดือน เม.ย-ก.ย59
06.10.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส 4
27.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘

27/9/59 ผู้ชนะโครการปรับปรุงผิวจราจร ถนน บ้านลิพอนใต้-คลองบางสาด
23.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗

23/9/59 ผู้ชนะสอบราคาการก่อสร้างถนนพร้อมคู ซ.บางเหนียวดำ ม.7
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3

17/9/59 ก่อสร้างทางลาดขึ้นลง บ้านท่าเรือ ม.3
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนน คสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ หมู่ที่ 5

2/8/59 ผู้ชนะก่อสร้างวางท่อคสล.ซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ
02.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4

2/8/59ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดซ.โต๊ะหมีด
29.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน

29/2/59ผู้ชนะการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยโรงขนมจีน
18.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ซอย 1)

18/7/59 ผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล. คสล.ซอยบ่อแร่ ซ.1
15.07.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่งจีน 2

15/7/59 ปรับปรุงคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยทุ่งจีน
05.07.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (เมษายน- กรกฎาคม 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส3

แสดง 581 ถึง 600 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง