หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 402
26.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 841
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 474
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 427
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 479
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 431
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 257
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 249
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 255
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 259
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 263
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 244
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 261
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ซ่อมโน๊ตบุ๊ค
26.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/10/2562 รั้วศาลา ม.6
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 24000 บีทียู (สป)
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 12000 บีทียู
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/10/62 ซ่อมเครื่องคอม 416-58-0076
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/10/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0066
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 ซ่อมคอม 416-54-0048
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 จ้างซ่อมแอร์ (กองช่าง)
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 พวงมาลาดอกไม้สด
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ติดตั้งระบบไฟ
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 จ้างยามสวนนวมินทร
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลา 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพะนธ์ 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 62

แสดง 141 ถึง 160 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง