หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 94
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 83
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 87
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 84
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 88
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 88
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 89
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 84
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 85
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 78
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 83
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 107
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ 215
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 623
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
15.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 จ้างยามสวนนวมินทร
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลา 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพะนธ์ 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิ.ถ62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒

09/06/63 รายงานผลจัดจ้างปี 2562
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างทำความสะอาดงานแถลงข่าว
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อน้ำ 350 มล.
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างพัสดุจิตอาสา
15.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อสายแลน 10 เส้น
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างบรรจุผงเคมี 4 รายการ

แสดง 141 ถึง 160 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 94
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 83
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 87
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 84
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 88
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 88
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 89
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 84
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 85
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 78
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 83
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 107
17.10.2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ 215
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 623
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
15.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 จ้างยามสวนนวมินทร
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลา 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 61
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพะนธ์ 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิ.ถ62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค. 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

17/10/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 62
17.10.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี ๒๕๖๒

09/06/63 รายงานผลจัดจ้างปี 2562
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดงานวันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างทำความสะอาดงานแถลงข่าว
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ซื้อน้ำ 350 มล.
16.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 จ้างพัสดุจิตอาสา
15.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อสายแลน 10 เส้น
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างบรรจุผงเคมี 4 รายการ

แสดง 141 ถึง 160 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง