หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
04.10.2566 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 172
04.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดสายฉีดชำระ,วาล์ลอยสองทาง,กิ๊ปเหล็กรัดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทำป้ายไวนิล (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตะไคร้ ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 181
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภ๔เก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา (เข็ม แผ่นวัดน้ำตาล ผ้าก๊อช ๓ นิ้ว เทปแต่งแผล แอมโมเนียออม พลาสเตอร์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
05.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178
05.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 206
15.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199
11.05.2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๖ 239
02.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223
28.04.2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 210
23.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 244
22.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนทุ่นแพติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลิตระบบน้ำประปาในขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245
04.10.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดสายฉีดชำระ,วาล์ลอยสองทาง,กิ๊ปเหล็กรัดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทำป้ายไวนิล (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตะไคร้ ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภ๔เก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา (เข็ม แผ่นวัดน้ำตาล ผ้าก๊อช ๓ นิ้ว เทปแต่งแผล แอมโมเนียออม พลาสเตอร์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.05.2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.04.2566

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนทุ่นแพติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลิตระบบน้ำประปาในขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 471 (24 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง