หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454
28.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 462
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 426
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 439
16.01.2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 443
15.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
14.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461
13.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 439
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 414
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด 438
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 982
25.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด 430
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง. (หมึกเครื่องโทรสาร)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง (รีโทมควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 จ้างทำไวนิลภาษี
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 ซ่อมรถขยะ 81-0464
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 ครุภัณฑ์ แอร์ 420-60-0063
28.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/2/2563 ตรายาง 5 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 จ้างทำบอร์ด
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุคอม 12 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุสนง.(ชั้นเอกสาร 4 ชั้น)
16.01.2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/63 เขื่อนกันดินหลังศาลเจ้าท่าเรือ ม.3
15.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/63 จ้างซ่อมววงจรปิด (ศาลเจ้าท่าเรือ)
14.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด สป
13.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 ซ่อมรถ 1 กค2892 ภูเก็ต
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/63 วัสดุงานบ้านงานครัว สป
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด

09/01/63 วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์)
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/1/2563 อุปกรณ์ซุ้มกิจกรรม
25.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด

25/12/62 อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 จ้างเหมาพัดลมไอเย็น (พระเจ้าตากสิน)
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 พานพุ่ม(พระเจ้าตาก)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง