หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
14.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263
13.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด 235
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 736
25.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด 233
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
23.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และจ้างเหมาตกแต่งเวที พร้อมประตูทางเข้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมถนน คสล. หน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๔ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มล.) ของสำนักปลัด 230
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
15.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/63 จ้างซ่อมววงจรปิด (ศาลเจ้าท่าเรือ)
14.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด สป
13.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 ซ่อมรถ 1 กค2892 ภูเก็ต
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/63 วัสดุงานบ้านงานครัว สป
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด

09/01/63 วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์)
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/1/2563 อุปกรณ์ซุ้มกิจกรรม
25.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด

25/12/62 อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 จ้างเหมาพัดลมไอเย็น (พระเจ้าตากสิน)
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 พานพุ่ม(พระเจ้าตาก)
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 วัสดุการเกษตร 5 รายการ
23.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ซ่อมเครื่องพิม
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 จ้างเหมาบริการเต็นท์ วันเด็ก
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และจ้างเหมาตกแต่งเวที พร้อมประตูทางเข้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ป้ายไวนิล วันเด็ก
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมถนน คสล. หน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ซ่อมท่อประปา ม.4
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๔ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 อาหารกล่องพร้อมน้ำ
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 ซ่อมครุภัณฑ์ 420-600066
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 ซ่อมครุภัณฑ์ (แอร์ 2 เครื่อง)
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มล.) ของสำนักปลัด

19/12/62 วัสดุน้ำ 350 มล.
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 วัสดุ(ตรายาง)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
14.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263
13.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด 235
08.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 736
25.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด 233
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
24.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
23.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และจ้างเหมาตกแต่งเวที พร้อมประตูทางเข้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมถนน คสล. หน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๔ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มล.) ของสำนักปลัด 230
19.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
15.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/63 จ้างซ่อมววงจรปิด (ศาลเจ้าท่าเรือ)
14.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด สป
13.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๒ ภูเก็ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/63 ซ่อมรถ 1 กค2892 ภูเก็ต
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/63 วัสดุงานบ้านงานครัว สป
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) ของสำนักปลัด

09/01/63 วัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์)
08.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/1/2563 อุปกรณ์ซุ้มกิจกรรม
25.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๐ ชุด ของสำนักปลัด

25/12/62 อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 จ้างเหมาพัดลมไอเย็น (พระเจ้าตากสิน)
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 พานพุ่ม(พระเจ้าตาก)
24.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/62 วัสดุการเกษตร 5 รายการ
23.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ซ่อมเครื่องพิม
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 จ้างเหมาบริการเต็นท์ วันเด็ก
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และจ้างเหมาตกแต่งเวที พร้อมประตูทางเข้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ป้ายไวนิล วันเด็ก
20.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมถนน คสล. หน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/62 ซ่อมท่อประปา ม.4
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๖๔ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 อาหารกล่องพร้อมน้ำ
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 ซ่อมครุภัณฑ์ 420-600066
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 ซ่อมครุภัณฑ์ (แอร์ 2 เครื่อง)
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มล.) ของสำนักปลัด

19/12/62 วัสดุน้ำ 350 มล.
19.12.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/62 วัสดุ(ตรายาง)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง