หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 15
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19.01.2566 กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 10
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารออร์แกนิคฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
18.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการดูงาน (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด ๙๐ ลิตร พร้อมมีล้อเลื่อน และฝาปิด จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ซุ้มประตูทางเข้างาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะภายในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
11.01.2566 การดำเนินการตามพระราชบัญญัตฺข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 27
10.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกสำหรับในการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จำนวน ๑ ชิ้น (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบ) 11
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ดำเนินการบรพพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารออร์แกนิคฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการดูงาน (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด ๙๐ ลิตร พร้อมมีล้อเลื่อน และฝาปิด จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ซุ้มประตูทางเข้างาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะภายในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.01.2566

การดำเนินการตามพระราชบัญญัตฺข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกสำหรับในการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จำนวน ๑ ชิ้น (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบ)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ดำเนินการบรพพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3920 (196 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 15
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19.01.2566 กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 10
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารออร์แกนิคฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
18.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการดูงาน (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด ๙๐ ลิตร พร้อมมีล้อเลื่อน และฝาปิด จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ซุ้มประตูทางเข้างาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
12.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะภายในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
11.01.2566 การดำเนินการตามพระราชบัญญัตฺข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 27
10.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกสำหรับในการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จำนวน ๑ ชิ้น (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบ) 11
09.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ดำเนินการบรพพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารออร์แกนิคฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการดูงาน (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด ๙๐ ลิตร พร้อมมีล้อเลื่อน และฝาปิด จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ซุ้มประตูทางเข้างาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะภายในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.01.2566

การดำเนินการตามพระราชบัญญัตฺข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ในบริเวณสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกสำหรับในการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จำนวน ๑ ชิ้น (ภาพหลวงพ่อแช่มพร้อมกรอบ)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ดำเนินการบรพพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3920 (196 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง