หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์HP Office jet ๗๑๑๐ และเครื่องพิมพ์Brother MFC- J๓๒๗๐ CD 29
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยาแนวสระว่ายน้ำ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแป้นพิมพ์และเมาส์ คอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาใช้ในการแข่งขัน โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
14.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
01.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
01.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
30.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๑๕๐x๗๕x๒.๕ , ๕๐x๕๐x๒.๓ , ๑/๒นิ้ว ๑/๒x๑.๒ มิลลิเมตร และ แผ่นลายกันลื่น checker plate หนา ๒.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
30.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ องโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
30.04.2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 24
30.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ ติดตั้งพร้อมอาคาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
30.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดเครื่องแบบฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ของสมาชิก อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
29.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวชนัญทิตา บุญรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
29.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวนิรนุช แจ้งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
22.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์HP Office jet ๗๑๑๐ และเครื่องพิมพ์Brother MFC- J๓๒๗๐ CD

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยาแนวสระว่ายน้ำ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแป้นพิมพ์และเมาส์ คอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาใช้ในการแข่งขัน โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๑๕๐x๗๕x๒.๕ , ๕๐x๕๐x๒.๓ , ๑/๒นิ้ว ๑/๒x๑.๒ มิลลิเมตร และ แผ่นลายกันลื่น checker plate หนา ๒.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ องโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.04.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ ติดตั้งพร้อมอาคาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดเครื่องแบบฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ของสมาชิก อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวชนัญทิตา บุญรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวนิรนุช แจ้งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4821 (242 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง