หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 532
04.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
27.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242
27.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ ชุด , และพานบายศรีปากชาม จำนวน ๑ คู่ (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
18.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
13.02.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปเชื่อมทางซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๗ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259
12.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (ซ่อมระบบคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
05.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 276
05.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยร่วมใจ ๖ (จิรารัตน์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 242
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250
28.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
16.01.2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 245
27.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างต.ค.63
04.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/3/63 จ้างเหมาประกอบพิธีพิธี
27.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/63 เครื่องเสียง
27.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ ชุด , และพานบายศรีปากชาม จำนวน ๑ คู่ (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/63 พวงมาลา
18.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/63 วัสดุคอม (สวัส)
13.02.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปเชื่อมทางซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๗ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/02/63 ท่อเหลี่ยมซ.โรงเหล็ก-นพตาแก้ง1 ม.7
12.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (ซ่อมระบบคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/02/63 ซ่อมรถขยะ 80-9025
05.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/63 ซื้อยางรถ 80-8942
05.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยร่วมใจ ๖ (จิรารัตน์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/63 ประกวด คสล.ซ.ร่วมใจ 6 (จิรารัตน์อุทิศ)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง. (หมึกเครื่องโทรสาร)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง (รีโทมควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 จ้างทำไวนิลภาษี
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 ซ่อมรถขยะ 81-0464
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 ครุภัณฑ์ แอร์ 420-60-0063
28.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/2/2563 ตรายาง 5 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 จ้างทำบอร์ด
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุคอม 12 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุสนง.(ชั้นเอกสาร 4 ชั้น)
16.01.2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/63 เขื่อนกันดินหลังศาลเจ้าท่าเรือ ม.3

แสดง 41 ถึง 60 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 532
04.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
27.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242
27.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ ชุด , และพานบายศรีปากชาม จำนวน ๑ คู่ (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
18.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
13.02.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปเชื่อมทางซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๗ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259
12.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (ซ่อมระบบคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
05.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 276
05.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยร่วมใจ ๖ (จิรารัตน์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 242
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241
03.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
31.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250
28.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
21.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240
16.01.2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 245
27.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างต.ค.63
04.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/3/63 จ้างเหมาประกอบพิธีพิธี
27.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/63 เครื่องเสียง
27.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ ชุด , และพานบายศรีปากชาม จำนวน ๑ คู่ (โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/63 พวงมาลา
18.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/63 วัสดุคอม (สวัส)
13.02.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปเชื่อมทางซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๗ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/02/63 ท่อเหลี่ยมซ.โรงเหล็ก-นพตาแก้ง1 ม.7
12.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (ซ่อมระบบคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/02/63 ซ่อมรถขยะ 80-9025
05.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/63 ซื้อยางรถ 80-8942
05.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยร่วมใจ ๖ (จิรารัตน์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/63 ประกวด คสล.ซ.ร่วมใจ 6 (จิรารัตน์อุทิศ)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง. (หมึกเครื่องโทรสาร)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 วัสดุ สนง (รีโทมควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย)
03.02.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Cart Readed ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 จ้างทำไวนิลภาษี
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต ( เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอนโทรลเข้าปั๊มและตัวคอนโทรลยกท้าย,เติมน้ำมันไฮโดรลิก,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/63 ซ่อมรถขยะ 81-0464
31.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/63 ครุภัณฑ์ แอร์ 420-60-0063
28.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตรายาง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/2/2563 ตรายาง 5 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 จ้างทำบอร์ด
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุคอม 12 รายการ
21.01.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/63 วัสดุสนง.(ชั้นเอกสาร 4 ชั้น)
16.01.2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/63 เขื่อนกันดินหลังศาลเจ้าท่าเรือ ม.3

แสดง 41 ถึง 60 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง