หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ คัน ๒ วัน (วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
28.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองบางสาด (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
28.09.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1
27.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผนังกันดินและปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยบางโจ-ป่าสัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
23.09.2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
22.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
20.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 18
20.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควนตาแท่น-บางขาม ๒ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
20.09.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 21
20.09.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 14
16.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24
15.09.2565 ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
14.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ คัน ๒ วัน (วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองบางสาด (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผนังกันดินและปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยบางโจ-ป่าสัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.09.2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควนตาแท่น-บางขาม ๒ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.09.2565

ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3700 (185 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ คัน ๒ วัน (วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
28.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองบางสาด (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
28.09.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1
27.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผนังกันดินและปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยบางโจ-ป่าสัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
23.09.2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
22.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
20.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 18
20.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควนตาแท่น-บางขาม ๒ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
20.09.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 21
20.09.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 14
16.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24
15.09.2565 ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
14.09.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา จำนวน ๑ คัน ๒ วัน (วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองบางสาด (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผนังกันดินและปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยบางโจ-ป่าสัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.09.2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควนตาแท่น-บางขาม ๒ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.09.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น(ซอย๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.09.2565

ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.09.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3700 (185 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง