หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสี , แปรงทาสี , ลูกกลิ้งทาสี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
19.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสี , แปรงทาสี , ลูกกลิ้งทาสี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
11.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเหล็ก ห้ามรถบรรทุกผ่าน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
11.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนารชสุดาฯ (จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการรับส่งเสด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อเสาธงไม้ ขนาด ๒.๕ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อธงชาติและธงพระนามภิไธยย่อ สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจากเอกชนพร้อมส่ง ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
05.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
04.04.2567 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
19.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสี , แปรงทาสี , ลูกกลิ้งทาสี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสี , แปรงทาสี , ลูกกลิ้งทาสี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเหล็ก ห้ามรถบรรทุกผ่าน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนารชสุดาฯ (จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการรับส่งเสด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อเสาธงไม้ ขนาด ๒.๕ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อธงชาติและธงพระนามภิไธยย่อ สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจากเอกชนพร้อมส่ง ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2567

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 121 ถึง 140 จาก 4896 (245 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง