หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายคล้องเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุเช่าเหมา โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล และเหรียญรางวัล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
05.02.2567 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
02.02.2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาสาด ๑/๑ หมู่ที ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
02.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา พร้อมย้ายแวท่อขนาดท่อ ๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
02.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กผ ๖๖๒๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
02.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต จำนวน ๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
02.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรถจักรยานยนต์ สามล้อพ่วง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
02.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
01.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
30.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
30.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน คลอรีน ปูนขาว) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
29.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเก็บแฟ้ม ๒o ช่อง จำนวน ๔ ตู้ เเละตู้เอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
29.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขนาด ๑๒ox๒๔o ซม. จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
29.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ (ซ่อมเปลี่ยนระบบคลัชท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายคล้องเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุเช่าเหมา โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล และเหรียญรางวัล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.02.2567

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาสาด ๑/๑ หมู่ที ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา พร้อมย้ายแวท่อขนาดท่อ ๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กผ ๖๖๒๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต จำนวน ๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรถจักรยานยนต์ สามล้อพ่วง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน คลอรีน ปูนขาว) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเก็บแฟ้ม ๒o ช่อง จำนวน ๔ ตู้ เเละตู้เอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขนาด ๑๒ox๒๔o ซม. จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ (ซ่อมเปลี่ยนระบบคลัชท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง