หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมออกแบบ จำนวน ๕๐ ใบโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ถุงมือเบอร์ M ถุงมือเบอร์ L หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบ้านขยะอันตราย โครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดแยกขยะะเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยขี้วัวแห้งสำหรับโครงการคัดแยกขยะะเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะแกรงถังขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศาห้องพักเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๒ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการเเพทย์ฉุกเฉิน (นายณัฐวุฒิ ประทีป ณ ถลาง) ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
09.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
09.02.2567 ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักเจ้าหน้าที่ประจไรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
08.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
08.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
08.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบรับร้องเรียนและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน LINE Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
07.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมออกแบบ จำนวน ๕๐ ใบโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ถุงมือเบอร์ M ถุงมือเบอร์ L หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบ้านขยะอันตราย โครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดแยกขยะะเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยขี้วัวแห้งสำหรับโครงการคัดแยกขยะะเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะแกรงถังขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศาห้องพักเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๒ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการเเพทย์ฉุกเฉิน (นายณัฐวุฒิ ประทีป ณ ถลาง) ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.02.2567

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักเจ้าหน้าที่ประจไรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบรับร้องเรียนและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน LINE Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 21 ถึง 40 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง