หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าติดไฟฟ้าเเละเเสงสว่างพร้อมรื้อถอน ตามโครงการป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
26.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
26.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
22.12.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนได้ (ช่วงหน้า หมู่บ้านเนรมิตร หมู่ที่ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
22.12.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพดลา แก้ว ๘ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 41
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนตกระบะดับเบิ้ลเเคป หมายเลขทะเบียน ขค ๘๔o๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายณัฐวุฒิ หอมรสกล้า) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสมปอง หวันแอ) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายภูวนัย สมศักดิ์) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายวิทวัส บาคุปต์) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสุจินต์ สงปาน) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ และเก้าอี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะเเกรงใส่ขยะรีไซเคิล โครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
26.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าติดไฟฟ้าเเละเเสงสว่างพร้อมรื้อถอน ตามโครงการป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนได้ (ช่วงหน้า หมู่บ้านเนรมิตร หมู่ที่ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพดลา แก้ว ๘ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนตกระบะดับเบิ้ลเเคป หมายเลขทะเบียน ขค ๘๔o๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายณัฐวุฒิ หอมรสกล้า) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสมปอง หวันแอ) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายภูวนัย สมศักดิ์) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายวิทวัส บาคุปต์) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสุจินต์ สงปาน) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ และเก้าอี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะเเกรงใส่ขยะรีไซเคิล โครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 101 ถึง 120 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง