หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(กองช่าง)หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
26.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
25.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเเบบบานเลื่อนกระจกใส ชั้นวาง ๒ ชั้น สูง ๓ ฟุต จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
25.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๑ ตัว และโต๊ะทำงาน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
24.01.2567 ประกวดราคาจัดชืื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการท่อหลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ชอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43
23.01.2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. ฝาเปิด บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
23.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพิ่มประสิทธืภาพเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเพิ่มข้อมูล ITA ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
22.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโจ-เชิงทะเล (ผู้ใหญ่ดีน) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39
19.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าออ้มทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45
19.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเเบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนใส่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ oo๓-๕๘-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพดาเเก้ว ๘ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิตร หมู่ที่๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยผสมสำเร็จ (ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙o๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๖ ซ่อมเปลี่ยนสายเลือกเกียร์ สายเข้าเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
18.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเเอร์รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
17.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าและห้ามจอดตลอดแนวบริเวณ ซอยบ้านกล้วย (ข้างโรงเรียบ้านลิพอน หมู่ที่ ๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
15.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
12.01.2567 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 37
29.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(กองช่าง)หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเเบบบานเลื่อนกระจกใส ชั้นวาง ๒ ชั้น สูง ๓ ฟุต จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๑ ตัว และโต๊ะทำงาน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.01.2567

ประกวดราคาจัดชืื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการท่อหลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ชอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.01.2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. ฝาเปิด บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพิ่มประสิทธืภาพเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเพิ่มข้อมูล ITA ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโจ-เชิงทะเล (ผู้ใหญ่ดีน) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าออ้มทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเเบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนใส่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ oo๓-๕๘-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนพดาเเก้ว ๘ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิตร หมู่ที่๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยผสมสำเร็จ (ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙o๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๖ ซ่อมเปลี่ยนสายเลือกเกียร์ สายเข้าเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเเอร์รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าและห้ามจอดตลอดแนวบริเวณ ซอยบ้านกล้วย (ข้างโรงเรียบ้านลิพอน หมู่ที่ ๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.01.2567

เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 61 ถึง 80 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง