หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 18
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยาแนวสระว่ายน้ำ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแป้นพิมพ์และเมาส์ คอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาใช้ในการแข่งขัน โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๑๑ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 12
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 14
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ถนนสวย ปลอดถัง พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวธีเฉพาะเจาะจง 13
15.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางรำพัน จันทร์ทิพย์) บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
14.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
09.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประแจปากตายแหวนฟรี เฮอริเคน ๑๓ มิล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
08.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนายดาวลอย ราชวัตร บ้านเลขที่ ๑๘๗ทับ๙ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยาแนวสระว่ายน้ำ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแป้นพิมพ์และเมาส์ คอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาใช้ในการแข่งขัน โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๑๑ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ถนนสวย ปลอดถัง พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางรำพัน จันทร์ทิพย์) บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประแจปากตายแหวนฟรี เฮอริเคน ๑๓ มิล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนายดาวลอย ราชวัตร บ้านเลขที่ ๑๘๗ทับ๙ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 61 ถึง 80 จาก 4896 (245 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง