หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
29.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
28.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
28.11.2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
27.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
27.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ท่อดูด PVC สีฟ้า(ท่อน้ำไทย) ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เก็บกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมรื้อถอนเวทีรูปตัวที ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีและมหรสพสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 61
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช้าเต็นท์มาร์คี สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 62
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบติดตั้ง รื้อถอน เวที และติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตกแต่ง รื้อถอน เวทีและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Safety Phuket Island Sandbox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเเต่งต้นไม้บริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงรำมโนราห์,รำขวัญข้าว,และร้องเพลง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้า ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์ระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างมหรสพ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
01.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2566

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ท่อดูด PVC สีฟ้า(ท่อน้ำไทย) ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เก็บกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมรื้อถอนเวทีรูปตัวที ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีและมหรสพสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช้าเต็นท์มาร์คี สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบติดตั้ง รื้อถอน เวที และติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตกแต่ง รื้อถอน เวทีและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Safety Phuket Island Sandbox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเเต่งต้นไม้บริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงรำมโนราห์,รำขวัญข้าว,และร้องเพลง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้า ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์ระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดจ้างมหรสพ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง