หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงกลองยาว โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
11.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
09.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๆๆ๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดจัดเก็บขยะ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
08.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเเบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก พร้อมติดตั่ง รถสุขาหมายเลขทะเบียน ๘๑-o๙o๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ o๑๑-๖๑-ooo๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
03.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อล้อยางนอก ๖ เส้น ขนาด ๑o.ooR๒o พร้อมยางใน เเละตั่งศูนย์ถ่วงล้อ รถยรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๗๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ oo๕-๖๒-oo๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
02.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
02.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
28.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
28.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยายยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กง ๙๓๗o ภูเก็ต.กลย ๓๘๔ ภูเก็ตเเละ ๑ กง ๙๓๗o ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
27.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
27.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันเเละรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
26.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.สำเร็จรูป ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
26.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗o๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
12.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงกลองยาว โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๆๆ๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดจัดเก็บขยะ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเเบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก พร้อมติดตั่ง รถสุขาหมายเลขทะเบียน ๘๑-o๙o๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ o๑๑-๖๑-ooo๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อล้อยางนอก ๖ เส้น ขนาด ๑o.ooR๒o พร้อมยางใน เเละตั่งศูนย์ถ่วงล้อ รถยรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๗๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ oo๕-๖๒-oo๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.01.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยายยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กง ๙๓๗o ภูเก็ต.กลย ๓๘๔ ภูเก็ตเเละ ๑ กง ๙๓๗o ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันเเละรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.สำเร็จรูป ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗o๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 100 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง