หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.05.2567 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๕๒๕๘ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
28.05.2567 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล งดให้อาหารปลา ในขุมน้ำบางมะรวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
27.05.2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ-บ้านยา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
27.05.2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูชนิดรางเปิดและปิดพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป บริเวณซอยควนตาแท่น ๓ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 58
27.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
24.05.2567 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมถนน คสล.ช่วงคลองวังฆ้อง (บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
24.05.2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 52
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าใบกันสาดและเบาะนั่งรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (กองช่าง) ทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และตกแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณขุมน้ำประปา หมู่ที ๔ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อ HDPE ๑๐๐PN ขนาด ๙๐.๐๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กด ๓๗๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๑๘ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 44
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 40
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
28.05.2567

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๕๒๕๘ ภูเก็ต เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.05.2567

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล งดให้อาหารปลา ในขุมน้ำบางมะรวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.05.2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ-บ้านยา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.05.2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูชนิดรางเปิดและปิดพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป บริเวณซอยควนตาแท่น ๓ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมถนน คสล.ช่วงคลองวังฆ้อง (บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าใบกันสาดและเบาะนั่งรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (กองช่าง) ทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และตกแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณขุมน้ำประปา หมู่ที ๔ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อ HDPE ๑๐๐PN ขนาด ๙๐.๐๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กด ๓๗๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๑๘ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 100 จาก 4948 (248 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง