หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มนิทรรศการพร้อมตกแต่งและรื้อถอน โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 46
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมบริการติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 53
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 45
22.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ) กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๗ (ทรายกำจัดยุง,โลชั่นทากันยุง,สารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้และเสาปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกท้ายติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
20.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มนิทรรศการพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
17.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ แสงสี พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
17.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
14.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
11.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
10.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
10.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ตรวจเซ็คระยะ ๒๒๗๑๖๓ กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๑๐ (ติดทับทิมสะท้อนแสงสีแดง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ส่องหลัง เปลี่ยนไฟสัญญาณด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพ 47
10.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มนิทรรศการพร้อมตกแต่งและรื้อถอน โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมบริการติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ) กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๗ (ทรายกำจัดยุง,โลชั่นทากันยุง,สารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้และเสาปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกท้ายติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มนิทรรศการพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ แสงสี พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ตรวจเซ็คระยะ ๒๒๗๑๖๓ กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๑๐ (ติดทับทิมสะท้อนแสงสีแดง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ส่องหลัง เปลี่ยนไฟสัญญาณด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง