หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการ , บอร์ดวิสัยทัศน์และงานสติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
01.04.2565 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้อง กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมลิ้นชักโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักซอยบ้านยา-คลองยา หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิทผาลัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดประจำตัวสุนัขและแมวประสาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๖๐ กฺโลกรัม, ไม้กวาดก้านมะพร้าวตัดปลาย จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๕๙-๐๐๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการ , บอร์ดวิสัยทัศน์และงานสติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้อง กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมลิ้นชักโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักซอยบ้านยา-คลองยา หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิทผาลัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดประจำตัวสุนัขและแมวประสาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๖๐ กฺโลกรัม, ไม้กวาดก้านมะพร้าวตัดปลาย จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๕๙-๐๐๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3473 (174 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการ , บอร์ดวิสัยทัศน์และงานสติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
01.04.2565 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้อง กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมลิ้นชักโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักซอยบ้านยา-คลองยา หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิทผาลัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
31.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
30.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดประจำตัวสุนัขและแมวประสาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๖๐ กฺโลกรัม, ไม้กวาดก้านมะพร้าวตัดปลาย จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
29.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๕๙-๐๐๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
28.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการ , บอร์ดวิสัยทัศน์และงานสติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้อง กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมลิ้นชักโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักซอยบ้านยา-คลองยา หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิทผาลัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศลีอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดประจำตัวสุนัขและแมวประสาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๖๐ กฺโลกรัม, ไม้กวาดก้านมะพร้าวตัดปลาย จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างทำป้ายต่างๆตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๕๙-๐๐๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3473 (174 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง