หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจากเอกชนพร้อมส่ง ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
05.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
04.04.2567 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 69
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทางเลี่ยงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใหญ่ขนาด ๓๐x๔๐นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจากเอกชนพร้อมส่ง ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2567

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทางเลี่ยงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใหญ่ขนาด ๓๐x๔๐นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 4948 (248 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง