หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.09.2562 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ 404
30.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
30.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 413
30.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433
30.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 388
29.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
29.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๖-๐๐๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 402
28.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 473
28.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด ๓๔๐ มล.) จำนวน ๔๐ แพ็ค ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 414
28.08.2562 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (E๖๒๐๘๐๐๒๖๔๔๓) 407
28.08.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (M๖๒๐๘๐๐๖๔๕๗) 528
28.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452
27.08.2562 ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 412
27.08.2562 ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 390
27.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ 468
27.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ 457
26.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 431
22.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ พร้อมไฟ LED กระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416
22.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประเพณีถือศีลกินผัก จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 394
21.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 409
03.09.2562

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕

04/09/62 กำหนดส่งมอบงาน ฝาคูหน้าวัดศรี
30.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/62 กระเป๋าผ้า
30.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/62 เช่ารถ
30.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ป้ายไวนิลโครงการอบรม
30.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 พัสดุโครงการอบรม
29.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/62 วัสดุ สนง กองคลัง 19 รายการ
29.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๖-๐๐๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ซ่อมคอม 493-56-0033
28.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/08/62 วัสดุคอม 9 รายการ
28.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด ๓๔๐ มล.) จำนวน ๔๐ แพ็ค ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/08/62 ซื้อน้ำดื่ม 350 มล.
28.08.2562

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (E๖๒๐๘๐๐๒๖๔๔๓)

29/08/62 ยกเลิก คสล.หัวหารสายใน 2
28.08.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (M๖๒๐๘๐๐๖๔๕๗)

29/08/62 เผยแพร่ คสล.หัวหาร (เสียมบุตรอุทิศ)
28.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/62 ซื้อหินคลุก 80 ลบม.
27.08.2562

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/08/62 ร่างจัดเก็บขยะ
27.08.2562

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

27/08/62 ร่างโครงการเก็บขยะ
27.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ

28/08/62 วัสดุประปา 7 รายการ
27.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ

28/08/62 วัสดุประปา 4 รายการ
26.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/62 ซ่อมรถบรรทุก 81-0365
22.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ พร้อมไฟ LED กระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/08/62 ป้ายสามเหลี่ยม
22.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประเพณีถือศีลกินผัก จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/08/62 ป้ายกินเจ
21.08.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/08/62 ซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ 191

แสดง 221 ถึง 240 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง