หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง 76
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง 60
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง 62
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
04.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักย ภาพกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
01.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
01.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
01.12.2566 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าม่าน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
01.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
29.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
28.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
28.11.2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 90
27.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
27.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ท่อดูด PVC สีฟ้า(ท่อน้ำไทย) ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เก็บกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมรื้อถอนเวทีรูปตัวที ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีและมหรสพสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 83
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช้าเต็นท์มาร์คี สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 83
23.11.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบติดตั้ง รื้อถอน เวที และติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน ๔ รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักย ภาพกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.12.2566

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าม่าน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2566

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ท่อดูด PVC สีฟ้า(ท่อน้ำไทย) ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เก็บกระทง ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ พร้อมรื้อถอนเวทีรูปตัวที ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีและมหรสพสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช้าเต็นท์มาร์คี สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.11.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบติดตั้ง รื้อถอน เวที และติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 221 ถึง 240 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง