หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 888
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 894
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 544
07.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 999
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 937
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 558
06.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 989
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 765
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 598
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 527
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 591
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 561
05.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1112
04.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยศรีลิพอนเขต หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 956
04.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำใน ปั๊มน้ำยี่ห้อ มิซูบิซิ ๕ HP หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553
04.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำขนาด ๓ แรง HP แบบหอยโข่ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 552
01.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ (มอเตอร์ ๕ hp) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 544
30.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะอินทรีย์พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิงและยานพหานะ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 958
29.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 537
29.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร อาการเปิด POWER จำนวน ๑ รายการ โดยฌฉพาะเจาะจง 571
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 เปลี่ยนแอร์
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ซื้อวัสดุการเกษตร
07.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/12/60 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำซถนนลิพอนใต้-บางกอก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างเปลียนยาง 80-9661 ภก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/12/60 ซื้อข้าวกล่องรับเสด็จ
06.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6/12/60 ก่อสร้างถนนซอยศณีลิพอน หัวหาร
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างซ่อมแอร์ห้องแผน
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างทำป้ายไวนิล
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น
05.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/10/60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wifi
04.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยศรีลิพอนเขต หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6/12/60 ประกวดราคาจ้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.ศรีสิพอนเขต
04.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำใน ปั๊มน้ำยี่ห้อ มิซูบิซิ ๕ HP หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/12/60 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำใน
04.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำขนาด ๓ แรง HP แบบหอยโข่ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/12/60 ซ่อมปั๊มน้ำขนาด ๓ นิ้ว แรง HP
01.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ (มอเตอร์ ๕ hp) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/12/60 จ้างซ่อมปั๊มน้ำดิบ
30.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะอินทรีย์พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิงและยานพหานะ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/12/60 จ้างเหมาเก็บขยะอินทรีย์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 6 เดือน
29.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
29.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร อาการเปิด POWER จำนวน ๑ รายการ โดยฌฉพาะเจาะจง

29/11/60 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

แสดง 4521 ถึง 4540 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง