หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 835
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 807
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 638
17.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 722
16.05.2561 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 646
15.05.2561 ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ 731
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680
11.05.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง 702
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 664
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 675
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 810
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 857
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 836
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 642
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 887
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 887
10.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 885
10.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดย้ายและติดตั้งเครื่่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 48 0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 878
09.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนิติก ๒๐ A จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 879
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ประกาศซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ๒ จำนวน
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ๒ ชุด
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/5/61 ซื้ออาหารเสริมนม
17.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/5/61ารเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ 120 ซีซ๊ 1 คัน
16.05.2561

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/5/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้
15.05.2561

ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓

23/5/61 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันโครงการต่อเติมศาลา
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง 40 ตัว
11.05.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง

11/5/62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 จ้างประกอบอาหาร
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ป้ายไวนิลโครงการ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 อาหารเสริมนมโรงเรียน
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แบตรถตู้
10.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แอร์ห้องปชส.
10.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดย้ายและติดตั้งเครื่่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 48 0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61ย้ายเครื่องปรับอากาศ
09.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนิติก ๒๐ A จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดง 4501 ถึง 4520 จาก 4896 (245 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง