หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 652
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 682
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 727
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 710
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 682
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 708
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 654
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 741
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 721
12.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 739
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 749
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 799
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 762
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 672
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
08.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 687
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 721
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 706
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 737
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 666
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 เครื่องปรับอากาศ..
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/03/61 จ้างทำป้ายผ้าแพร
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 17 รายการ
13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/03/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
12.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

12/03/61 ซ.ศรีลืพอน
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

9/03/61 ืe-bidding
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุ สนง.
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อรอกโยกโซ่
08.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

8/03/61 ซ.ลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุประปา
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม

13/3/61 อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/03/61 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ

แสดง 4461 ถึง 4480 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง