หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 783
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 720
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 747
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕ 1042
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 786
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 727
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 952
16.01.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 742
16.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 747
15.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 737
11.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 963
10.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523
09.01.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 793
09.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 540
05.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 714
29.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 578
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 922
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 573
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้งจำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 573
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕

17/1/61 ผู้ชนะการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2 ม.5
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวิ่ง
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/61 เชคระยะ 70,000
16.01.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

16/1/61 ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.
16.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/1/61 จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
15.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/1/61 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ
11.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จัดซื้อกระจกโค้งจราจร
10.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/1/61 จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ
09.01.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9/1/61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง
09.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/1/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ
05.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/01/61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
29.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/12/60 จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 215 ชุด
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/60 ซ่อมกล้องซีซ๊ทีวี ทางไปปาคลอก เชิงเล
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/60 จ้างศื่อทำประชาสัมพันธ์
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างถ่ายเอกสาร
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้งจำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้

แสดง 4601 ถึง 4620 จาก 4819 (241 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง