หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1069
11.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 769
10.10.2560 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 818
05.10.2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 789
05.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด 790
05.10.2560 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ 832
03.10.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 941
02.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 910
28.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 997
28.09.2560 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์อันกามัน หมู่ที่ ๔ 782
27.09.2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 756
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว 761
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 908
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง 741
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 938
26.09.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 804
26.09.2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 744
25.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 882
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 934
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ 870
18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/2560 จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน
11.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/10/60 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10.10.2560

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด

4/10/60 ซื้อหนังสือพิมพ์
05.10.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑

6/11/60 เผยแพร่จัดซื้อ
03.10.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/10/2560 พี่นุช
02.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

9/10/60 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา
28.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

28/9/60 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คก.เหมาเอกชนเก็บขยะ
28.09.2560

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์อันกามัน หมู่ที่ ๔

4/10/60 ยกเลิกประกาศ
27.09.2560

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

25/9/60เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว

25/9/60 ประกาศซื้อสารส้มและปูนขาว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/60 ประกาศซื้อหินคลุก 50 คิว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 6 รายการ
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60. ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 2
26.09.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/9/60 ;kบล็อคคอนกรีต
26.09.2560

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/9/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
25.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/60 ประกาศผูชนะซ้อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80-9025ภก
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/9/60 ผู้ชนะขนะการเสนอราคาซ้อมรถขยะ หมายเลข 80-8015
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ

21/9/60 ซ่อมเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร.-5258 ภก จำนวน 4 เส้น

แสดง 4661 ถึง 4680 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง