หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 929
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 891
19.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 773
19.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ 729
18.09.2560 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน ๔ ชิ้น 931
18.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การ์ดความจำ) 1081
18.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดคลองบ้านยา หมู่ที่ 6(ค่าจ้างเครื่องจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 858
15.09.2560 ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 883
14.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 907
07.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ 917
23.08.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยขนมจีน(ช่วงที่2) 1009
22.08.2560 ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะในตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 988
21.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5 1024
21.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 729
16.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 977
11.08.2560 ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 1087
09.08.2560 รายงานรับ จ่าย เงินสด ประจำเดือนกรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 886
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 813
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 800
27.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2) 785
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60จ้างซักรีดผ้าแพร จำวน 5 แผ่น 87 เมตร
19.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลบม.
19.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ

19/9/60 ผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ
18.09.2560

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน ๔ ชิ้น

19/9/2560 ประกาศจ้างซักรีดผ้าแพร
18.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การ์ดความจำ)

25/9/2560 วัสดุสำนักงาน การ์ดความจำ
18.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดคลองบ้านยา หมู่ที่ 6(ค่าจ้างเครื่องจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/9/60 จ้่งขุดคลองบ้านยา
15.09.2560

ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/9/60 จ้างถ่ายเอกสารแผนที่ภาษี
14.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/2560 วัสดุสำนักงานธง
07.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ

6/9/60 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ
23.08.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยขนมจีน(ช่วงที่2)

23/10/60ประกาศปชส.ราคากลางคูระบายน้ำซโรงหนมจีน2
22.08.2560

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะในตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

22/8/60 จ้างขยะ
21.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5

21/8/60สอบราคาจ้างคูระบายน้ำ นาเคียน
21.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพธิ์ หมู่ที่ 1

21/8/60สอบราคาสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพ
16.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11.08.2560

ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

09.08.2560

รายงานรับ จ่าย เงินสด ประจำเดือนกรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

9/8/60 รายงานงบกค60
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม ถนน
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม บ่อพัก
27.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2)

1/8/60ป.ปชส.การประมาณราคาค่าสร้างถนนแอสฟัสท์ติก ซอยบ้านใหญช2

แสดง 4681 ถึง 4700 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง