หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.10.2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 804
05.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด 804
05.10.2560 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ 844
03.10.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 958
02.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 924
28.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 1011
28.09.2560 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์อันกามัน หมู่ที่ ๔ 796
27.09.2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 768
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว 777
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 920
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง 757
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 954
26.09.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 826
26.09.2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 757
25.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 896
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ 882
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 941
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 906
19.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 788
05.10.2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด

4/10/60 ซื้อหนังสือพิมพ์
05.10.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑

6/11/60 เผยแพร่จัดซื้อ
03.10.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/10/2560 พี่นุช
02.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

9/10/60 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา
28.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

28/9/60 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คก.เหมาเอกชนเก็บขยะ
28.09.2560

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์อันกามัน หมู่ที่ ๔

4/10/60 ยกเลิกประกาศ
27.09.2560

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

25/9/60เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว

25/9/60 ประกาศซื้อสารส้มและปูนขาว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/60 ประกาศซื้อหินคลุก 50 คิว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 6 รายการ
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60. ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 2
26.09.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/9/60 ;kบล็อคคอนกรีต
26.09.2560

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/9/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
25.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/60 ประกาศผูชนะซ้อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80-9025ภก
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/9/60 ผู้ชนะขนะการเสนอราคาซ้อมรถขยะ หมายเลข 80-8015
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ

21/9/60 ซ่อมเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร.-5258 ภก จำนวน 4 เส้น
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60จ้างซักรีดผ้าแพร จำวน 5 แผ่น 87 เมตร
19.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลบม.

แสดง 4721 ถึง 4740 จาก 4819 (241 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง