หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396
19.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360
11.09.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 79
05.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร 376
15.08.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 86
14.07.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 84
04.07.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (เมษายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๐) 89
12.05.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 91
12.05.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 91
11.04.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 89
03.04.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐) 87
13.03.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 94
10.02.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 92
31.01.2560 ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน 763
09.01.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 92
04.01.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙) 91
12.12.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 94
07.11.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 101
11.10.2559 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559) 94
06.10.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559) 364
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ
19.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/9/60 จัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 60 เส้น
11.09.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 60
05.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4/9/60 ซ่อมกล้องcctv
15.08.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 60
14.07.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 60
04.07.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (เมษายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๐)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน เมย.-มิย.60
12.05.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 60
12.05.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 60
11.04.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 60
03.04.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน มค.-มีค 60
13.03.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 60
10.02.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 60
31.01.2560

ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

1/2/2560 ผลการประมูล
09.01.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 59
04.01.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ตค.-ธค. 59
12.12.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 59
07.11.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 59
11.10.2559

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559)

9/10/59 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อรอบเดือน เม.ย-ก.ย59
06.10.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส 4

แสดง 561 ถึง 580 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396
19.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360
11.09.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 79
05.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร 376
15.08.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 86
14.07.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 84
04.07.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (เมษายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๐) 89
12.05.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 91
12.05.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 91
11.04.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 89
03.04.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐) 87
13.03.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 94
10.02.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 92
31.01.2560 ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน 763
09.01.2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 92
04.01.2560 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙) 91
12.12.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 94
07.11.2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 101
11.10.2559 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559) 94
06.10.2559 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559) 364
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ
19.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/9/60 จัดซื้อเหล็กฉาก จำนวน 60 เส้น
11.09.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 60
05.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4/9/60 ซ่อมกล้องcctv
15.08.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 60
14.07.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 60
04.07.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (เมษายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๐)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน เมย.-มิย.60
12.05.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 60
12.05.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 60
11.04.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 60
03.04.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน มค.-มีค 60
13.03.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 60
10.02.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 60
31.01.2560

ประกาศ แจ้งผลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลุกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

1/2/2560 ผลการประมูล
09.01.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 59
04.01.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรีสุนทร (ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙)

00/00/01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ตค.-ธค. 59
12.12.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 59
07.11.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

00/00/00 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 59
11.10.2559

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2559)

9/10/59 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อรอบเดือน เม.ย-ก.ย59
06.10.2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (สิงหาคม- กันยายน 2559)

21/6/2560 รายงานไตรมาส 4

แสดง 561 ถึง 580 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง