แสดง 41 ถึง 60 จาก 203 (11 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
20.04.2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 61
20.04.2566 รายงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 64
19.04.2566 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ. ๒๕๖๖ 147
19.04.2566 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มีนาตม ๒๕๖๖ 44
04.04.2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) 171
04.04.2566 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O๓๒ 142
04.04.2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (OIT๓๓) 168
03.04.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 145
30.03.2566 ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปี่ที่๑-๖) ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร) 144
29.03.2566 ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งสถานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร) 132
08.03.2566 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 138
03.02.2566 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 128
11.01.2566 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 180
11.01.2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและผู้ดูแลระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( lntegrity and Transparency assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 123
05.01.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 159
07.12.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 160
30.11.2565 ประกาศ ให้ใช้บังคับระเบียบเทศบาลตำบลศรีสุนทร 176
30.11.2565 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ท่่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร โครงการ พนาสนธิ์แกรนด์วิลล์ บางโจ และมีบ่อน้ำไม่พอใช้และน้ำที่ใช้ไม่สะอาดและระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน 94
15.11.2565 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 169
15.11.2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 174
20.04.2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.04.2566

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.04.2566

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มีนาตม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O๓๒

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (OIT๓๓)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.04.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2566

ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปี่ที่๑-๖) ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2566

ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งสถานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.03.2566

รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.02.2566

รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.01.2566

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.01.2566

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและผู้ดูแลระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( lntegrity and Transparency assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.01.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.12.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.11.2565

ประกาศ ให้ใช้บังคับระเบียบเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.11.2565

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ท่่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร โครงการ พนาสนธิ์แกรนด์วิลล์ บางโจ และมีบ่อน้ำไม่พอใช้และน้ำที่ใช้ไม่สะอาดและระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 203 (11 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง