แสดง 181 ถึง 200 จาก 416 (21 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
04.12.2563 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ 533
04.12.2563 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด 533
03.12.2563 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายน้ำ ๕ หุ้น ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น กิ๊ปล็อค จำนวน ๑ ตัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 549
03.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 541
03.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 598
03.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกรายการประกอบใบอนุญาติตามแบบ ธพ.น๒(กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
03.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 569
03.12.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 533
30.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อข้าราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 531
23.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุประปา สารส้มจำนวน 100 ถุง ปูนขาว จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 803
10.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๖L จำนวน ๔ แกนลอน, น้ำมันไฮดรอลิค ๑๘L จำนวน ๒ ถัง, จารบี จำนวน ๑๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 532
08.10.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2563 (ในระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563) ณ ศาลเจ้าท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 711
28.09.2563 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 473
23.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายพัฒนารายได้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 809
18.09.2563 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 488
18.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 809
16.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 755
15.09.2563 ร่างวิจารณ์ ประกวดราราซื้อรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 478
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ STIHL MS๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450
04.12.2563

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจ้าท่าเรือ

08/12/63 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานเทศบาล
04.12.2563

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด

08/12/63 ประชาสัมพันธ์รับงานสร้างคูระบายน้ำเทศบาล
03.12.2563

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายน้ำ ๕ หุ้น ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น กิ๊ปล็อค จำนวน ๑ ตัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/63 ประกาสการเสนอราคา ซื้อสายน้ำ
03.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/12/63 ผู้ชนะจ้างซ่อมแซม
03.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/12/63 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
03.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกรายการประกอบใบอนุญาติตามแบบ ธพ.น๒(กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/12/63 ประกาศจ้างเอกสาร
03.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/12/63 ประกาศจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
03.12.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

07/12/63 ประกาศกำหนัดวันตรวจรับงานจ้าง
30.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อข้าราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/63 ประกาศเสนอราคาจ้างทำป้ายข้าราชกาล
23.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุประปา สารส้มจำนวน 100 ถุง ปูนขาว จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/63 สารส้ม
10.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๖L จำนวน ๔ แกนลอน, น้ำมันไฮดรอลิค ๑๘L จำนวน ๒ ถัง, จารบี จำนวน ๑๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเครื่อง
08.10.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2563 (ในระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563) ณ ศาลเจ้าท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/10/2563 จ้างจัดทำป้ายกินเจ
28.09.2563

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

01/02/64 ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง
23.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายพัฒนารายได้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/9/2563 เช่าเครื่องถ่ายฝ่ายพัฒนารายได้
18.09.2563

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/09/63 ยกเลิกประกวดหอประชุมโรงเรียน
18.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/9/2563 ซ่อมกล้องวงจรปิด
16.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/9/63 ถ่ายเอกสารขาวดำ
15.09.2563

ร่างวิจารณ์ ประกวดราราซื้อรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/09/63 ร่างซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/63 ผู้ชนะจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ STIHL MS๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/63 ชนะเครื่องตัดกิ่งไม้

แสดง 181 ถึง 200 จาก 416 (21 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง