แสดง 41 ถึง 60 จาก 129 (7 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.03.2564 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 388
03.03.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 336
08.02.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 356
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 510
27.01.2564 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 348
08.12.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 351
06.11.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 352
15.10.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 477
09.10.2563 รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 417
07.10.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 340
08.09.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 389
05.08.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 373
09.07.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 426
03.07.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 390
09.06.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 362
05.06.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 385
07.05.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 377
03.04.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 394
02.04.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 401
05.03.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 399
09.03.2564

ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9/3/64 รายงานงบการเงิน 2563
03.03.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

3/3/64 รายงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.02.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

7/2/64 รายรับ จ่าย เดือนมกราคม 2564
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
27.01.2564

ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

27/1/64 รายงานการเงินไตรมาส 1
08.12.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนธันวาคม 63
06.11.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน63
15.10.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

15/10/2563 รายงานงบ
09.10.2563

รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

9/9/2563 รับ-จ่ายเงินสด
07.10.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

27/164 รายงานรับ จ่ายเงินเดือนตุลาคม 63
08.09.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
05.08.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

05/08/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
09.07.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

09/07/63 รายงานงบไตรมาส 3
03.07.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

03/07/63 รับจ่าย มิ.ย 63
09.06.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 4
05.06.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

09/06/63 รายงานรับ-จ่าย พฤษภาคม
07.05.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

21/05/63 รับ-จ่าย เดือนเมษา
03.04.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

08/04/63 รายงานงบแสดงผล ไตรมาส 2
02.04.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/04/63 รับ-จ่าย มีนา
05.03.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2563

แสดง 41 ถึง 60 จาก 129 (7 หน้า)

แสดง 41 ถึง 60 จาก 129 (7 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.03.2564 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 388
03.03.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 336
08.02.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 356
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 510
27.01.2564 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 348
08.12.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 351
06.11.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 352
15.10.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 477
09.10.2563 รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 417
07.10.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 340
08.09.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 389
05.08.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 373
09.07.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 426
03.07.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 390
09.06.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 362
05.06.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 385
07.05.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 377
03.04.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 394
02.04.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 401
05.03.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 399
09.03.2564

ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9/3/64 รายงานงบการเงิน 2563
03.03.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

3/3/64 รายงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.02.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

7/2/64 รายรับ จ่าย เดือนมกราคม 2564
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
27.01.2564

ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

27/1/64 รายงานการเงินไตรมาส 1
08.12.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนธันวาคม 63
06.11.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน63
15.10.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

15/10/2563 รายงานงบ
09.10.2563

รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

9/9/2563 รับ-จ่ายเงินสด
07.10.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

27/164 รายงานรับ จ่ายเงินเดือนตุลาคม 63
08.09.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
05.08.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

05/08/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
09.07.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

09/07/63 รายงานงบไตรมาส 3
03.07.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

03/07/63 รับจ่าย มิ.ย 63
09.06.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 4
05.06.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

09/06/63 รายงานรับ-จ่าย พฤษภาคม
07.05.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

21/05/63 รับ-จ่าย เดือนเมษา
03.04.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

08/04/63 รายงานงบแสดงผล ไตรมาส 2
02.04.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/04/63 รับ-จ่าย มีนา
05.03.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2563

แสดง 41 ถึง 60 จาก 129 (7 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง