ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบุคลากรทางศึกษา

เทศบาลศรีสุนทร | 28.02.2567 | 11

🖊 ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทรพร้อมด้วยนายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ บุญช่วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษา 📗 เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง