พัฒนาศักยภาพสตรีศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 24.02.2567 | 13

นายกอั้ม💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต. ศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร. วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีศรีสุนทร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งสามัคคีในกลุ่มสตรีตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง