ภารกิจดูแลรอบบ้านศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 20.02.2567 | 0

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการเกิดอุบัติเหตุตรงทางแยก/จุดเลี่ยง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง