ภารกิจดูแลรอบบ้านศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 19.02.2567 | 3

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายกอั้ม นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ✅นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินการขนย้าย - ส่งมอบเตียงผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ✅เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขฯ ให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วย ไปพบแพทย์ตามนัด ✅เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณทุ่งหญ้าบ้านยา หมู่ที่ 6 #เพราะศรีสุนทร___คือ___บ้าน #เพราะทุกคน_____คือ___คนในครอบครัว

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง