ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 12.02.2567 | 21

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายประพิษ หนูเพชร ผอ.กองช่าง นายปรีชา ตะเหย็บ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่เอกชนบริเวณหลังตลาดนัดโกเบ๋ง หมู่ที่ 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์กันพื้นที่ไว้ให้เป็นลำรางสาธารณะ สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว และสำรวจเตรียมหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 กับถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านลิพอนหัวหาร หมู่ที่ 8 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงในอนาคต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง