ร่วมกิจกรรมจิตอาสา_BigCleaningDay_วัดศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 12.02.2567 | 16

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ Big Cleaning Day“ ณ วัดศรีสุนทร (วัดบ้านพอน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญของกิจกรรม 5ส อีกทั้งช่วยกันรณรงค์ พัฒนาและรักษาความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลศรีสุนทรอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง