ร่วมเปิดงานโรบินฟู้ด กินลั่น สนั่นเมือง

เทศบาลศรีสุนทร | 07.02.2567 | 8

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน โรบินฟู้ด กินลั่น สนั่นเมือง ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง