การแข่งขันกีฬาสีภายในและวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567

เทศบาลศรีสุนทร | 04.02.2567 | 6

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ ศูนย์อบรมศานาอิสลามและจรยธรรมบ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง