ตรวจสอบสถานที่ปรับแผนประมาณการก่อสร้างถนนถนนคสล.

เทศบาลศรีสุนทร | 19.01.2567 | 12

นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาเทศบาลฯ นายมานิตย์ จิตต์จำนงค์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อปรับปรุงแผนและปรับปรุงประมาณการก่อสร้าง ถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ 🖌 ถนนบางขาม - ควนตาแท่น 4 🖌 ถนน บางขาม 7 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 💚

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง