กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567

เทศบาลศรีสุนทร | 13.01.2567 | 15

วันนี้(13/1/67) เวลา 08.30 น.ที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร เป็นประธานเปิดงานวันแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดพี่น้องประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วม สำหรับการจัดงานในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยภายในงานมีการจัดซุ้มจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลศรีสุนทร มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมเกมส์ พร้อมรับของขวัญ และของรางวัลมากมาย รวมทั้งมีการแจกอาหารเครื่องดื่มตลอดทั้งงาน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง