ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 17.12.2566 | 8

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและมอบนโยบายแนวทางด้านการเรียนการสอนควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดีและปลูกฝังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง