โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม

เทศบาลศรีสุนทร | 10.12.2566 | 19

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม ศาสนาอิสลาม “บางโจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10”โดยมี นายเมธา สรรเสริญ ประธานจัดงาน ตลอดจนอีหม่ามมัสยิด และพี่น้องมุสลิมเข้าร่วม ✅นอกจากนี้คณะผู้จัดงานได้มอบโล่รางวัลให้กับนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของมัสยิดบางโจมาโดยตลอด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง