ประชาชนเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เทศบาลศรีสุนทร | 09.12.2566 | 21

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ และพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง