รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี

เทศบาลศรีสุนทร | 01.12.2566 | 29

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และ อสม.ตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลาง จัดกิจกรรมขับเคลื่อน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องด้วยวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573 ในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร และศูนย์การค้าไทวัสดุ ภูเก็ต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง