ประชุมชี้แจงการจัดงานลอยกระทงประจำปี2566

เทศบาลศรีสุนทร | 16.11.2566 | 30

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีสุนทร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา(ขุมน้ำบางมะรวน) โดยมีกิจกรรม ขบวนแห่กระทงจาก 8 หมู่บ้าน ประกวดหนูน้อยนพมาศ สาธิตการทําอาหารพื้นเมืองภูเก็ต สาธิตภูมิปัญญาและการละเล่นพื้นบ้าน ร้านจำหน่ายอาหารอร่อย และการแสดงอีกมากมาย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง