สัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลศรีสุนทร | 07.09.2566 | 15

นายกอั้ม💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยเลขาเติ้ง นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานายกฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในการประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฯ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง